Logo2
Right Sep
Bot Sep
 

فرم ورود

 
علاقه مندان جهت دریافت به روز اخبار پایگاه اطلاع رسانی روستای دورودگاه دعوت می شود شبکه اطلاع رسان تلگرام این پایگاه را در فهرست گفتگو های خود فراخوانی کنند و در جریان آخرین اخبار روز روستا قرار بگیرند. آدرس ما در تلگرام : doroudgah_ir@
Spacer

ساختار اقتصادی روستا

توليد كشاورزي:

 خرما وتنباكو دومحصول عمده روستاي دورودگاه مي باشد كه پس ازرفع نيازمنديهاي داخلي ، حجم معادلات ورقم صادرات آنها باسايرمحصولات ديگر اين روستا تفاوت فاحش دارد.گندم وجو درسالهاي پرباران وبه روايت يك تخم ، صدتخم، اگر به ثمرنشيند توليدي فوق العاده دارد. هندوانه ، ذرت، پيازوگوجه فرنگي بادرصد كمتري به مصرف داخلي مي رسد.همچنين تعداد كشاورزان اين روستا 570 نفر است.  

زراعت:

اين روستا با توجه به شرايط اقليمي وهمينطورمشاغل اصلي اهالي كشاورزي وزراعت ازمتداولترين شغلها درمنطقه است. باوجود زمينهاي زراعي وسيعي كه درواقع ميتوان حدفاصل اين روستا باروستاهاي همجوار كه بخش اعظم آن ازمرغوب ترين زراعي اين محل است نام برد كه ازنظروسعت صدها هكتارزمين به صورت ديمي درفصلي خاص ازسال كه معمولاَ ازاوايل آذرماه كه تقريباَ بارندگي وخنك شدن هوا كه درواقع باگويش محلي زمستان فرا رسيده است آغازمي گردد.

امامتأسفانه همانطوركه ذكرشد چندان زماني طول نخواهدكشيد كه با توجه به شرايط آب وهوايي منطقه ، اين فصل به نام زمستان وبهار مطرح مي گردد، بزودي به پايان ميرسد وازنظرآداب وسنن مردم منطقه بهارديگرتمام شده وحداكثرازاوايل ارديبهشت كشت وزراعت اين منطقه، خشك ودرو خواهد شد.

شايان ذكراست كه اين شغل با توجه به قدمت تاريخي به صورت سنتي وتقريباَ يك نواخت ازاجداد گذشته نسل به نسل منتقل گرديده است كه ابتدا شخم زني زمينها راتوسط حيوانات اهلي وخانگي مانند: الاغ ، قاطر، اسب وبعضاَ با گاوهاي قوي جثه انجام مي گرفته است. زمان ساعات كار دهقانان ازاذان صبح درهواي سرد زمستان تاپاسي ازشب كه وسيله شخم زني هم كه به زبان وگويش محلي خيش به آن گفته مي شد توسط نجاران ماهر درست مي شده است، مشغول بودند.تعداد گندم وجو قابل كشت كه به عنوان تخم مطرح بوده وازمرغوب ترين محصول سال گذشته گرفته ميشده ودرنگهداري آن هم زمين راگود كرده وبه شكلي كه دهانه گود باز وته آن تنگ وباريك به صورت گود شيب دار كنده ميشده ومقدارلازمه اي كه براي تخم وكشت سال آينده مي بايست نگهداري گردد درآن ريخته وبعداَ بالاي آن را با كاه پوشانده وروي آن را مجدداَ با كاه گل مي پوشاندند به جهت اين كه جانوران وخزندگان وحشرات به درون آن نفوذ نكند كه باعث خرابي آنها شود. بذرپاشي نيز به اين صورت بود كه تعدادي ازافراد خبره وبا تجربه كه نحوه بذرپاشي را بلد بودند با همياري يكديگر انجام مي دادند وبعداَ شروع به شخم زني به صورت فوق الذكر مي كردند تا اينكه تمام زمين درهرچند هكتار به محلي كه به آن گاوزمين مي گفتند به پايان برسد. روزها كه مي گذشت همه چشم به باران رحمت الهي دوخته ودعاي باران ورد زبان عامه مي شدتا اينكه آنچه خداوند روزي آنها كرده بود هنگام برداشت آن فرا مي رسيد. براي برداشت ودروكردن نيزهمانند شخم زني تعدادي ازكشاورزان به صورت همياري انجام مي دادند.

دردرو كردن يكي ازدهقانان وكشاورزاني كه ازهمه باتجربه تروپرتلاشتر وازنظرجسمي قوي تربود به نام دهدار معرفي وكليه هماهنگيهاي مسايل جمع آوري گندم وياجوهاي درو شده به دستورايشان انجام مي گرفت تا اينكه به انجام برسد.سپس محصول دروشده كه دريك محل معين مي بايست به عنوان خرمن جمع آوري شود، روزانه دريك وسيله بنام "بنه" كه بوسيله طناب نسبتاَ زخيمي به صورت طورمانند توسط خودكشاورزان بافته مي شد ودوطرف آن دوعدد چوب وصل مي شد كه بعد ازاينكه خوشه هاي گندم درآن ريخته مي شد وپرمي گشت به وسيله يك طناب ديگرچوبها رابه هم مي بستند كه خوشه ها به صورت فشرده درآن قرار بگيرد وتوسط حيوانات مثل الاغ يا قاطر به سمت خرمنگاه مي بردند.

پس ازآن خرمن زني باوسيله اي به نام "برا" يا همان خرمن كوب سنتي با بستن دوالاغ ياقاطر يا اسب اينقدرروي خرمن به صورت دوراني دورمي زدند تا تمام خرمن خرد، ودانه وكاه آن ازهم جدا شود.

 باغداري:

شرايط اقليمي وآب وهوايي محل شرايط بسيارمناسبي است براي كشت باغات خرما اين درخت با آب وهواي گرم وخشك ويا گرم ونسبتاَ مرطوب بسيارسازگاري دارد واين محل نيز باتوجه به اينكه باداشتن زمينهاي صاف وهموار وهمچنين باداشتن يك سدآبي برروي رودخانه سعدآباد وساخت جويبارهاي متعدد بيشترزمينها رابه زيركشت نخل برده است به نحوي كه استان را دراين زمينه مشهورنموده است.

مردم منطقه نيز اين شغل را يكي از مشاغل درآمدزا وحلال مي دانند زيرا با عرق جبين وبازوان پرتوان خويش ازابتداي كار كه نهال كاري وآبياري نمودن است شروع نموده وبه مدت تقريباَ بين سه تاپنج سال مي بايست زحمت بكشند وسختيها را متحمل شوند تا به ثمرنشيند.  جمع آوري خرماها درايام قديم به اين صورت بوده كه به علت نبودن وسيله نقليه، روزانه تعداد كمي مثلاَ در حدود بين 20 الي 30 نخل مي بريدند وبه وسيله الاغ به محلي در همان باغ كه قبلاً آماده كرده بودند و به آن "خَس خرمايي" مي گفتند عمل مي كردند تا ظهر خرما مي بريدند.

بعد از ظهر با همياري اهل خانواده ويا كارگران ديگر شروع به پاك كردن يعني ضايعات را از خرماها جدا مي كردند ، پس از پايان اين مرحله خرماهاي پاك شده را داخل ظرفي به نام "بَل " كه در اوقات فراغت درزمان مابين گردافشاني وكنه زدن وخرما بريدن آماده كرده بودند با وزن معين مي ريختند ودرب آنها را با ترتيب خاصي توسط طناب كه آن هم با پيش نخل بافته بودند، مي بستند وتحويل خريداران مي دادند.

Spacer
 
Icons

نظرات شما

 • گمنام  
 • رضا
  باسلام اگر جشن عاطفه ها هرسال برگزار شود باعث ارتباط عمیق دانش اموز با ...

  ادامه مطلب ...

   
 • رضا
  باسلام الحمدالله جامعه علمی دورودگاه همیشه موفقیت امیز بوده است واین افتخار ...

  ادامه مطلب ...

   
 • رضا
  باسلام باید در زمینه راه دوم روستا که درحال احداث ان هستیم تقدیر وتشکر فروان از ...

  ادامه مطلب ...

تبلیغات شما

Farasmspanel 120

 
Spacer

تمامی حقوق برای وب سایت محفوظ میباشد وهرگونه برداشت با ذکر منبع بلامانع است