آخرین های این بخش

10 ارديبهشت 1392

در گذشت حاج اسدالله جان احمدی

به امام صادق گفتند که : ((مرگ )) را براى ما توصيف کن . فرمود: ((مرگ )) براى مؤ من بهترين بوى خوش است که آن را جلوى بينى خود برده بو کشد. لذتى تمام برده و به دنبال آن به خواب مى رود و تمام درد و رنج...
09 ارديبهشت 1392

در گذشت حاج حسین تنگستانی

به امام صادق گفتند که : ((مرگ )) را براى ما توصيف کن . فرمود: ((مرگ )) براى مؤ من بهترين بوى خوش است که آن را جلوى بينى خود برده بو کشد. لذتى تمام...
09 ارديبهشت 1392

در گذشت عبدالعلی دورودی

به امام صادق گفتند که : ((مرگ )) را براى ما توصيف کن . فرمود: ((مرگ )) براى مؤ من بهترين بوى خوش است که آن را جلوى بينى خود برده بو کشد. لذتى تمام...
امروز : پنج شنبه, 11 آذر 1400 02:46 ق ظ