29 آذر 1391

شهید اکبر غلامی

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید نام : اكبر...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید حسین تنگستانی

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید   مشخصات شهيد...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید خلیل زیراهی

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید   شهيد خليل...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید محمد کریمی راد

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید نام :محمد...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
امروز : پنج شنبه, 11 آذر 1400 03:27 ق ظ

فیلتر پست ها